Таксі 902 - дешеве таксі Києва. Надійно та недорого.
Онлайн замовлення таксі в Києві! Швидка подача, низька ціна.

Меню

Загальні положення

1.1. Даний документ, адресований будь-якій фізичній особі (далі Замовник), є офіційною пропозицією ІДС «TAXI 902» і містить всі істотні умови надання інформаційних послуг, спрямованих на внесення Замовлення Замовника в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) даний документ є публічною офертою. Замовлення транспортного засобу за допомогою Сервісу замовлення таксі «TAXI 902» будь-яким із зазначених у цій Оферті способів, є її акцептом, що вважається рівносильним укладення договору на викладених в ній умовах. Оферта розміщена на офіційному інтернет-сайті https://taxi902.com.ua/
1.3. ІДС «TAXI 902» безоплатно надає Замовнику інформаційні послуги, спрямовані на внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення. ІДС «TAXI 902» не є таксомоторної організацією, самостійно не надає Замовнику послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів або будь-яких інших транспортних послуг, будучи оператором, що передає замовлення Перевізнику.
1.4. Уважно ознайомтеся з текстом цієї Оферти, і, в разі якщо Ви не згодні з будь-якими її умовами, Вам пропонується відмовитися від Послуг ІДС «TAXI 902».
1.5. Визначення, які використовуються з метою виконання умов цієї Оферти:
1.5.1. Послуги - інформаційні послуги, спрямовані на прийом, обробку та передачу Замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.
1.5.2. Замовлення - оброблений системою замовлення на послуги, що надаються перевізниками.
1.5.3. Перевізник - особа, яка придбала у ІДС «TAXI 902» за плату замовлення на перевезення пасажирів і багажу та / або перевезення вантажів і прийняло на себе за договором із Замовником обов'язок перевезти Замовника і доставити багаж, ручну поклажу в пункт призначення, а також перевезти ввірений Замовником вантаж і віддати його уповноваженій на одержання особі.
1.5.4. Особистий кабінет - сторінка на офіційному інтернет-сайті ІДС «TAXI 902», що містить статистичну інформацію про обсяг наданих Послуг і поточний стан Особового рахунку Замовника.
1.5.5. Особовий рахунок - рахунок, на якому фіксуються авансові платежі Замовника і суми грошових коштів, утримані (списані) з даних платежів як оплата за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер і формується ІДС «TAXI 902».
1.5.6. Баланс особового рахунку - різниця на певний момент часу між сумою грошових коштів, внесених на Особовий рахунок і списаних з Особового рахунку до даного моменту часу.
1.5.7. Замовник - особа, яка здійснює замовлення послуги перевезення за допомогою ІДС «TAXI 902».
1.5.8. Маршрут - шлях прямування транспортного засобу між пунктами відправлення та призначення.
1.5.9. Попереднє замовлення - замовлення послуги перевезення, що приймається не менш як за 60 хвилин, що передбачає можливість прибуття транспортного засобу в момент часу, вказаний Замовником.
1.5.10. Поточний замовлення - замовлення, що передбачає прибуття транспортного засобу «якомога швидше»..

Предмет оферти

2.1. ІДС «TAXI 902» безоплатно надає інформаційні послуги, спрямовані на передачу замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.

Порядок надання послуг

3.1. Акцепт Замовником умов цієї Оферти здійснюється шляхом звернення до ІДС «TAXI 902» з метою здійснення замовлення транспортного засобу будь-яким доступним способом.
3.2. Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.
3.3. Після розміщенні Замовлення дані про Замовника реєструються в базі даних ІДС «TAXI 902». ІДС «TAXI 902» не змінює і не редагує інформацію Замовника без його згоди.
3.4. ІДС «TAXI 902» безоплатно розміщує замовлення Замовника в програмно-інформаційному комплексі, надаючи інформаційний доступ до програмно-інформаційного комплексу Перевізнику, який вибирає замовлення, повідомляє про свій вибір ІДС «TAXI 902», вказавши час прибуття за обраним замовлення. При цьому ІДС «TAXI 902» гарантує виключно внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс. Відповідальність за здійснення перевезення несе Перевізник.
3.5. Щодо подання транспортного засобу ІДС «TAXI 902» інформує замовника із зазначенням марки, моделі, кольору і державного номера транспортного засобу.
3.6. ІДС «TAXI 902» має право приймати попередні замовлення на надання транспорту. При цьому відповідальним за своєчасну подачу транспортного засобу є Перевізник, завчасно повідомлений ІДС «TAXI 902» про попереднє замовленні. Подача транспортного засобу при цьому ІДС «TAXI 902" не гарантується.
3.7. ІДС «TAXI 902» залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Замовнику, що виражає незгоду з умовами цієї Оферти, без пояснення причин відмови.
3.8. З метою здійснення внутрішнього контролю діяльності ІДС «TAXI 902» і контролю якості виконання Замовлень, телефонні розмови між Замовником та ІДС «TAXI 902» записуються.
3.9. З метою поліпшення якості послуг, що надаються, а також забезпечення оперативної взаємодії між Замовником та Перевізником, Замовник може проінформувати ІДС «TAXI 902» про випадки порушення Перевізником прав Замовника шляхом направлення звернення з використанням електронного сервісу зворотного зв'язку або в письмовому вигляді за місцем знаходження ІДС «TAXI 902 ». В цьому випадку ІДС «TAXI 902» повідомляє Перевізника про що надійшла від Замовника претензії, повідомляє Перевізнику контактний номер телефону Замовника, а також зміст претензії Замовника. Подальше врегулювання конфлікту здійснюється між Замовником та Перевізником без участі ІДС «TAXI 902». Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття ІДС «TAXI 902» на себе будь-яких зобов'язань по відшкодуванню шкоди в натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій і / або прийняття ІДС «TAXI 902» на себе інших обов'язків, які не передбачені цією офертою.
3.10. При зборі та обробці персональних даних Замовника, ІДС «TAXI 902» керується положеннями Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних», а також порядком збору та обробки персональних даних, встановленим в розділі 10 цієї Оферти.
3.11. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються характеристик Послуг, йому необхідно звернутися за консультацією до фахівця ІДС «TAXI 902», перед розміщенням Замовлення.

Обов'язки ІДС «TAXI 902»

4.1. Безоплатно розмістити замовлення Замовника в програмно-інформаційному комплексі та інформувати Замовника про виконання Замовлення.
4.2. Інформувати Замовника про випадки вимушеної затримки транспортного засобу.
4.3. Інформувати Замовника про випадки неможливості надання транспортного засобу.
4.4.Своевременно зараховувати авансові платежі Замовника на Особовий рахунок.
4.5. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Замовником, і / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення.

Обов'язки Замовника

5.1. Замовляти Послуги з урахуванням часу, необхідного для подачі транспортного засобу.
5.2. Враховувати число посадочних місць і обсяг вантажного відділення в транспортному засобі, а також необхідність обладнання транспортного засобу дитячими утримують пристроями.
5.3. Повідомляти номер телефону Замовника, час і адресу подачі транспортного засобу, тип транспортного засобу, маршрут поїздки, необхідні умови перевезення.
5.4. Використовувати надане транспортний засіб за призначенням.
5.5. Дотримуватись чистоти і порядку на всьому протязі маршруту в транспортному засобі.

Здійснення розрахунків між Замовником та Перевізником

6.1. ІДС «TAXI 902» надає Замовнику послуги, предмет яких визначений справжньою офертою, на безоплатній основі.
6.2. Розрахунок за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів здійснюється безпосередньо між Замовником та Перевізником. ІДС «TAXI 902» інформує Замовника про вартість надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів. Вказана вартість розраховується на підставі тарифів, що застосовуються Перевізником, який прийняв Замовлення до виконання. Інформування Замовника про остаточну вартість послуг не свідчить і не може розцінюватися як те, що послуга з перевезення надається ІДС «TAXI 902».
6.3. Форма здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів узгоджується безпосередньо Замовником і Перевізником без участі ІДС «TAXI 902».
6.4. ІДС «TAXI 902» не дає Замовнику і Перевізнику будь-яких вказівок щодо форми і порядку здійснення розрахунків за надані послуги з перевезення пасажирів і багажу, послуги з перевезення вантажів.
6.5. ІДС «TAXI 902» забезпечує технічну можливість для оплати Замовником послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів в наступних формах:
6.5.1. Авансовим платежем в терміналі самообслуговування шляхом внесення грошових коштів на Особовий рахунок Замовника;
6.5.2. Безготівковим платежем з використанням банківських карт (при наявності технічної можливості).
6.6. Замовник і Перевізник має право узгодити інші форми здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів, що не передбачені цією офертою, в тому числі оплату послуг готівковими коштами та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.
6.7. Перевізник має право встановити оплату за надання Замовнику наступних додаткових послуг:
6.7.1. Очікування Замовника понад 5 хвилин з моменту повідомлення Замовника про прибуття автомобіля;
6.7.2. Провезення великогабаритного багажу в багажнику транспортного засобу.
6.8. Перевізник має право встановити неустойку за відмову Замовника від поїздки після прибуття автомобіля Перевізника за вказаною Замовником адресою. Розмір неустойки визначається Перевізником.
6.9. Про встановлені Перевізником тарифах за надання додаткових послуг і неустойку ІДС «TAXI 902» інформує Замовника. При цьому розрахунок за надання додаткових послуг, оплата неустойки здійснюється безпосередньо Перевізнику в формі, узгодженої Замовником і Перевізником.

Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України.
7.2. ІДС «TAXI 902» не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать ІДС «TAXI 902».
7.3. ІДС «TAXI 902» не несе відповідальність за повні або часткові переривання надання Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів ІДС «TAXI 902», за умови попереднього повідомлення Замовника.
7.4. ІДС «TAXI 902» не несе відповідальність за прямі збитки, упущену вигоду, понесені Замовником в результаті користування Послугами.
7.5. ІДС «TAXI 902» не несе відповідальність за невиконання Перевізником своїх обов'язків.

Порядок вирішення спорів

8.1. Спори і розбіжності, пов'язані з виконанням цієї Оферти, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
8.2. У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України

Особливі умови

9.1. Погоджуючись з умовами оферти в існуючій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень, а також рекламної інформації, (в тому числі за допомогою повідомлень через інтернет-меседжер ( "Viber", "WhatsApp", "Telegram" і подібні), що розповсюджується по мереж зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена Законодавством України про рекламу.

Персональні дані

10.1. Здійснюючи замовлення Послуги Замовник дає ІДС «TAXI 902» вільно, своєю волею і в своєму інтересі згоду на збір і обробку його персональних даних відповідно до ст. 6 Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних» з метою виконання умов цієї Оферти ..
10.2. При зборі та обробці персональних даних Замовників ІДС «TAXI 902» не переслідує інших цілей, окрім цілей надання Замовнику послуг, предмет яких визначений справжньою офертою.
10.3. Доступ до персональних даних Замовників мають тільки особи, які мають безпосереднє відношення до виконання Замовлень.

НАЙДЕШЕВШЕ ТАКСІ КИЄВА 24/7
РОЗРАХУЙТЕ ВАРТІСТЬ ОНЛАЙН АБО ЗА НОМЕРОМ